Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående lägret kan du kontakta

Pernilla Wikman, pernilla.wikman@elim.nu 0660-13606